„Projekt budowy Parku Zdrojowego z infrastrukturą towarzyszą w Ciężkowicach” otrzymał ponad 15 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu na przestrzeni najbliższych trzech lat podtarnowska gmina zmieni się nie do poznania, wzbogacając się m.in. o alpinarium, czy ogród sensoryczny.

Wizualizacja Parku Zdrojowego

Do dofinansowania wybrano jedynie 59 projektów spośród 196 złożonych wniosków. Na jednym z czołowych pozycji, znalazł się wysoko oceniony projekt budowy „Parku Zdrojowego z infrastrukturą towarzysząca w Ciężkowicach”. – W procesie ubiegania się o dotację, kluczowym warunkiem było posiadanie przez gminę Ciężkowice uchwalonego i zatwierdzonego gminnego programu rewitalizacji. Dokument powstał na przestrzeni 2016 i 2017 roku, a w jego treści budowa „Parku Zdrojowego” znajduje się na pierwszej pozycji zadań do realizacji – mówi Dariusz Zięcina, inspektor ds. inwestycji w gminie Ciężkowice.

W ramach inwestycji, której całkowity koszt oszacowano na 22 mln zł, w Ciężkowicach powstaną specjalne strefy lasu i ścieżek spacerowych o zróżnicowanym stopniu trudności wraz z wrzosowiskiem. Nie zabraknie również urządzeń umożliwiających wodolecznictwo, nowoczesnych placów zabaw i siłowni terenowych. Dodatkowo mieszkańcy będą mieć możliwość skorzystania ze strefy relaksu przyrodniczego, w skład którego wejdą: alpinarium, arboretum i ogród sensoryczny, a także specjalnych obiektów służących do hydroterapii – zamkniętych, jak i otwartych. Na całość projektu składa się również uzbrojenie terenu, w postaci sieci wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników.

– Otrzymane wsparcie na realizację tak ambitnych zamierzeń, to zwieńczenie wieloletnich starań, by z Ciężkowic uczynić ważny punkt na turystycznej mapie Polski. Pierwsze prace chcemy rozpocząć już w przyszłym roku, a ich zakończenie przewidujemy na 2021 rok – mówi Dariusz Zięcina dodając jednocześnie, że do oceny przez Zarząd Województwa Małopolskiego przekazano już kolejny projekt gminy Ciężkowice. – Chcielibyśmy, aby Park Zdrojowy wzbogacił się o budynek Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, tzw. Dom Wody, w którym znalazłyby się tematyczne ekspozycje, a dzięki specjalnym systemom multimedialnym turyści mogliby przyjrzeć się z bliska wybranym procesom geologicznym. Dodatkowo projekt przewiduje również budowę ścieżki w koronach drzew na szczycie lasu w przysiółku Rakutowa. Ścieżka usytuowana zostanie na wysokości około 20 metrów i będzie mieć 800 metrów długości. Koszt jej budowy oszacowaliśmy na ponad 10 mln zł. Wierzymy, że i na ten cel uzyskamy dofinansowanie i Ciężkowice w najbliższych latach zmienią się nie do poznania, będąc główną atrakcją turystyczną w regionie.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl
*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *