Obecny rok będzie rekordowym pod względem inwestycji w gminie Zakliczyn. Gmina zamierza wydać aż 59 mln zł. Oprócz zabezpieczenia potrzeb bieżących, w zakliczyńskiej gminie zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć większych i mniejszych, wśród których znajdą się m.in.: kompleksowa modernizacja placu targowego, budowa bloków mieszkalnych w Paleśnicy i Lusławicach, czy budowa samorządowego przedszkola ze żłobkiem.

Projekt budynku wielorodzinnego w ramach programu Mieszkanie Plus w Lusławicach.

Mimo że uchwalony budżet gminy Zakliczyn na 2018 rok jest to dopiero budżetem początkowym, gdyż w ciągu roku spłyną jeszcze dodatkowe pieniądze, m.in. z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to pod wieloma względami już teraz zapowiada się rekordowo.

– Budowa przedszkola ze żłobkiem, budowa bloków mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie +” oraz modernizacja placu targowego, to bez wątpienia nasze największe inwestycje – mówi burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak. – W ramach rządowego programu „Mieszkanie+” łącznie powstanie 70 mieszkań – 30 w Paleśnicy i 40 w Lusławicach. Koszt zadania to kwota ponad 8 mln zł. Obecnie przygotowujemy dokumentację projektową, która powinna być gotowa do końca maja. Kompleksowo przebudowany zostanie plac targowy przy ul. Grabina w Zakliczynie, aby w komfortowych warunkach możliwa była tam sprzedaż lokalnych produktów, w tym ekologicznej żywności „prosto od rolnika”. Będzie też miejsce do sprzedaży żywych zwierząt, przy którym znajdzie się stałe poidło. W tym wypadku wartość inwestycji to kwota ponad 1,2 mln zł, współfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW 2014-20. Nie możemy również zapominać o środkach, jakie przekażemy na budowę przedszkola wraz ze żłobkiem. Milion złotych na ten cel z rezerwy ogólnej budżetu państwa przeznaczyła już rada ministrów, a gmina pozyskała też 400 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+”. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 5,5 mln zł.

Zakliczyński samorząd spełnił już także wszystkie warunki do pozyskania unijnej dotacji na rewitalizację rynku w Zakliczynie. Łączny koszt zadania to kwota 10 mln zł, a wartość dofinansowania z urzędu marszałkowskiego wyniesie ponad 7 mln zł. Gminę czeka również sporo prac drogowych. Na remont dróg gminnych zarezerwowano w budżecie 3,7 mln zł. W budżecie zapisano również fundusze na dokończenie budowy świetlicy i zaplecza sportowego w Paleśnicy oraz powstanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Wesołowie.

– Dodatkowo czekają nas prace związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. W budżecie zarezerwowaliśmy środki finansowe na trzy zadania: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami domowymi w Lusławicach, opracowanie dokumentacji na wodociągowanie w tamtejszej miejscowości, a także budowę budynku przepompowni we Wróblowicach. Pieniądze w budżecie na ten rok już są bardzo duże, a trzeba pamiętać, że jest to budżet początkowy. Będziemy starali się go wzbogacić w ciągu roku kolejnymi środkami zewnętrznymi, nie tylko z budżetu państwa, m.in. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ale także z innych dostępnych źródeł, w tym funduszy unijnych.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl
*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *