„Źródlany szlak” popłynie w Ciężkowicach

 

Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych, w końcu ukończono realizację wszystkich projektów inwestycji planowanych w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody”. W ubiegłym tygodniu w Ciężkowicach przedstawiono prezentację dotyczącą „Źródlanego szlaku”. Inwestycja ma pochłonąć blisko 80 mln. zł, ale nawet przy tak ogromnych kosztach, ma nieść za sobą same korzyści.

 

Źródlany szlak2
Projekt „Źródlanego szlaku” w Ciężkowicach

Partnerami projektu byli: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz gminy: Gromnik, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski i Zakliczyn. Wielomiesięczne starania zaowocowały powstaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej tzw. „Źródlanego szlaku”, który w swym przebiegu łączy wszystkie zaprojektowane obiekty. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 797 185 zł. Większość obiektów powstanie na terenie gminy Ciężkowice, za którą optował największy partner projektu – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. – To olbrzymia inwestycja. Największa z tych wszystkich, które do tej pory były realizowane w tym rejonie naszego województwa – mówi Dariusz Zięcina, inspektor UG Ciężkowice zajmujący się inwestycjami. – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pozyskał dokumentację na budowę kompleksu pod nazwą Międzynarodowe Centrum Edukacyjno – Naukowe, który pochłonie największą część pieniędzy przeznaczoną na całą inwestycję. Prawdopodobnie będzie to blisko 50 mln. zł. Główną celem Centrum będzie przybliżenie osobom zwiedzającym zagadnień z dziedziny ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu. Będą się w nim mieścić zarówno ekspozycje stałe, jak i cała część zaplecza naukowo-dydaktycznego.

Tuż obok Międzynarodowego Centrum Edukacyjno-Naukowego ma powstać Park Zdrojowy, który będzie składał się z kompleksowych obiektów i urządzeń umożliwiających wodoleczniczą terapię. Zaprojektowana w ich sąsiedztwie infrastruktura, w postaci placu zabaw i siłowni terenowej, rozszerzy ofertę leczniczą i rekreacyjną. – W najbliższym sąsiedztwie parku zagospodarowane zostaną tereny zielone w postaci ogrodu sensorycznego, alpinarium, arboretum i wrzosowiska. Projekt zakłada również powstanie na terenie Ciężkowic tzw. „Skalnej baszty”, która będzie eksponować zbiory minerałów i skał w ujęciu petrograficznym. Baszta znajdować się będzie na szczycie wzniesienia w sąsiedztwie Rezerwatu Skamieniałe Miasto. Budowla będzie murowana i zostanie wzbogacona o taras pełniący funkcje widokowe.

Rozbudowane zostanie również ciężkowickie Muzeum Przyrody. Dzięki wybudowanemu tzw „łącznikowi” zostanie wzbogacone o „Dom Wody”, gdzie przy użyciu instalacji ekspozycyjnych oraz systemów multimedialnych będzie można przyjrzeć się z bliska wybranym procesom geologicznym. Ponadto, na granicy Ciężkowic i Ostruszy, zaplanowano Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, natomiast w lesie gminnym w przysiołku Rakutowa, powstał projekt wybudowania ścieżki w koronach drzew.

Również pozostałe gminy, które wyraziły chęć udziału w projekcie będzie mogło poszczycić się nową infrastrukturą. Gromnik wzbogaci się o budynek Centralnego Punktu Informacyjnego Źródlanego Szlaku tzw. Rotundę. W Brzozowej zlokalizowana będzie infrastruktura lecznicza w postaci łazienek mineralnych, z urządzeniami do wodolecznictwa i wodnym placem zabaw dla dzieci. W gminie Rzepiennik Strzyżewski ma zostać wybudowana około 12 metrowa platforma widokowa. Turza wzbogaci się o łazienki mineralno – lecznicze. Na terenie gminy Pleśna mają powstać m.in. mini ogród sensoryczny, alpinarium i boiska wielofunkcyjne, a w Zakliczynie w miejscowości Słona, zaprojektowano infrastrukturę rekreacyjno-leczniczą w postaci tężni, ścieżki do brodzenia i siłowni terenowej.

– W naszej gestii było przygotowanie dokumentacji projektowej tzw. „uzbrojenia terenu” – mówi burmistrz Ciężkowic, Zbigniew Jurkiewicz. – Dokumentacja obejmowała wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, które w przyszłości będą niezbędne do zaopatrzenia Parku Zdrojowego, jak i Międzynarodowego Centrum Edukacyjno-Naukowego. W swoich projektach uwzględniliśmy również budowę parkingów, przebudowę istniejącej drogi dojazdowej oraz budowę chodnika z oświetleniem ulicznym.

Burmistrz Ciężkowic nie ukrywa, że tak duża inwestycja jest olbrzymią szansą dla lokalnej społeczności. – Na naszym terenie powstanie nowoczesna infrastruktura, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy, związane z gastronomią, handlem i innymi usługami. Bez wątpienia ożywi to turystykę w całym rejonie Pogórza Ciężkowickiego. Planujemy, aby dla lokalnej społeczności zorganizować w najbliższych latach odpowiednie szkolenia, dzięki którym mogliby w przyszłości świadczyć swoje usługi. Stworzymy bazę pod tereny uzdrowiskowe. Nie ukrywam, że chcielibyśmy być ujęci statusem uzdrowiska. Niesie to za sobą wiele profitów, ale stawia też olbrzymie wymagania. Wierzymy jednak, że sobie poradzimy.

Szacuje się, że wartość inwestycji realizowanych przez gminy wyniesie blisko 30 milionów złotych, przy czym 20 mln. ma być kwotą przeznaczoną przez same Ciężkowice. Pozostałe brakujące fundusze ma przekazać Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Gminy liczą również na spore dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wbicie tzw. pierwszej łopaty planowane jest na 2017 rok, a ukończenie wszystkich prac powinno zająć nie więcej, niż pięć lat.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl
*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *