Ciężkowice

W Ciężkowicach odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym wzięli również udział burmistrz oraz radni podtarnowskiej gminy, którzy debatowali m.in. na temat likwidacji filii szkół w Kipsznej (filia Bogoniowic) oraz Falkowej (filia Siekierczyny). Ostatecznie podjęto decyzję o zamknięciu wyżej wymienionych placówek, co wzbudziło niemałą kontrowersję wśród dyrektorów szkół, jak iCzytaj więcej

Do końca roku pracownicy Spółki Komunalnej Dorzecze Białej mają czas na przekonanie mieszkańców gmin: Tuchów, Ryglice, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski do podpięcia swoich gospodarstw do wodociągu.Czytaj więcej

  Praca listonosza na pewno nie należy do najłatwiejszych, biorąc pod uwagę chociażby fakt wielu przebytych kilometrów z ciężką torbą na ramieniu, w której znajduje się tysiące listów do wydania.Czytaj więcej