Marcin Kiwior: Równomierny i dynamiczny rozwój kluczem do sukcesu

Z Marcinem Kiwiorem, wójtem gminy Skrzyszów na temat zrealizowanych inwestycji oraz planów na 2022 rok, rozmawia Sebastian Czapliński.

W ostatnim czasie zmagał się pan z chorobą COVID-19. Jak obecnie pan się czuje?
Z moim zdrowiem wszystko jest już w jak najlepszym porządku. Byłem zaszczepiony, więc myślę, że pomogło mi to przejść przez COVID-19 bez większych problemów. Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, którzy również się zaszczepili i zachorowali. U nich także choroba przebiegała łagodnie. W momencie otrzymania wyniku pozytywnego, pierwsza myśl, jaka pojawiła się w mojej głowie, to ulga, że zdążyłem się zaszczepić. Codziennie jesteśmy informowani, że na COVID-19 umierają również 30-40-latkowie. Uważam, że trzeba być czujnym i dbać o zdrowie. Nie jestem lekarzem, wirusologiem i nie znam się na medycynie. Pozostaje mi zaufać fachowcom. Szanuję jednak osoby, które w sprawie szczepień mają inne zdanie niż ja.

Gmina Skrzyszów mocno zaangażowała się w walkę z pandemią.
Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Przeprowadziliśmy akcje związane z rozdawaniem maseczek i z dezynfekcją miejsc publicznych. Dzięki konkretnym działaniom urząd gminy był cały czas do dyspozycji mieszkańców. Wszyscy byli obsługiwani na bieżąco, co nie było regułą w regionie. W walkę z pandemią włączyły się stowarzyszenia, KGW, szkoły, druhowie z OSP i poszczególni mieszkańcy. Pandemia po raz kolejny pokazała, że razem możemy więcej. W trakcie tegorocznych XXV Dożynek Gminy Skrzyszów, dzięki działaniu Koła Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” z Łękawicy, udało się przeprowadzić akcję szczepień jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Z takiego rozwiązania skorzystało ponad 70 osób. Każdy, kto tego dnia się zaszczepił, mógł liczyć na poczęstunek przygotowany przez KGW.

2021 rok stał pod znakiem pandemii COVID-19. Czy mimo tego jest pan zadowolony z przeprowadzonych w gminie Skrzyszów inwestycji?
Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się zrobić. Nasi uczniowie osiągnęli świetne wyniki w trakcie egzaminów. Przygotowana przez nas oferta sportowa i kulturalna trafiła do szerokiego grona odbiorców. Świadczy to tylko o tym, że przeznaczone na ten cel pieniądze zostały dobrze wydane. W rankingach dotyczących samorządów udało się sięgnąć po nagrody i wyróżnienia. Gmina Skrzyszów znalazła się wśród laureatów Rankingu Gmin 2020, jako Lider Powiatu Tarnowskiego. Urząd Gminy w Skrzyszowie otrzymał również statuetkę EloGE, czyli Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym im. Jerzego Regulskiego, dzięki czemu znalazł się wśród czterech najlepiej zarządzanych samorządów w kraju. Zrealizowaliśmy większość zaplanowanych inwestycji. Powstała nowoczesna i bezpieczna droga Ładna-Karwodrza, której koszt to blisko 30 mln zł. Do tego, już wkrótce, oddamy do użytku pierwszy w naszej gminie żłobek. Rozpoczęliśmy rozbudowę przedszkola w Skrzyszowie. Wybudowane zostały kolejne kilometry kanalizacji. Rozbudowaliśmy centra poszczególnych miejscowości. Głównie dzięki Miejscowemu Planu Zagospodarowania Przestrzennego wygraliśmy batalię z jednym z polskich miast o uruchomienie na naszym terenie centrum logistycznego. W miejscowości Ładna, na działce o powierzchni ponad 24 ha, wybudowane zostaną hale, magazyny wraz z powierzchniami biurowymi. Tego typu inwestycja stanowić będzie olbrzymi zastrzyk finansowy do gminnego budżetu. Przyczyni się także do powstania nowych miejsc pracy. Już teraz prowadzimy rozmowy z kolejnymi przedstawicielami firm, które chciałyby zainwestować w gminie Skrzyszów. Mam nadzieję, że z niektórymi z nich już na wiosnę dojdziemy do porozumienia.

Marcin Kiwior

Wymienił pan mnóstwo pozytywnych działań, które miały miejsce w przypadku gminy Skrzyszów w mijającym roku. Które z nich uważa pan za najważniejsze?
Budowa trasy Ładna-Karwodrza sprawi, że połączymy naszą gminę z południową częścią powiatu tarnowskiego i województwa. Przyczyni się także do bezpieczeństwa samych mieszkańców, choćby za sprawą powstałych chodników. Budowa żłobka, którego do tej pory nie posiadaliśmy, bez wątpienia wpłynie na rozwój naszej gminy. Deweloperzy otrzymują bowiem mnóstwo pytań ze strony osób zainteresowanych nieruchomościami w gminie Skrzyszów, czy dysponujemy przedszkolami i żłobkami. Cieszy mnie również fakt, że potrafiliśmy pozyskać dodatkowe pieniądze na kwestie związane z szeroko pojętą edukacją. Uruchomiliśmy pierwszą modelową szkołę w powiecie tarnowskim. Uczniowie będą mieli szansę m.in. zagrać w grę on-line, która symuluje prowadzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa z branż 4.0, a więc przemysłu opartego na ludziach, maszynach połączonych z Internetem i technologiach informacyjnych. Powstają laboratoria cyfrowe. Z budżetu gminy wydajemy około miliona złotych rocznie na stowarzyszenia. To jest kwota, która mobilizuje działające w nich osoby do realizacji kolejnych pomysłów.

Widać, że przede wszystkim do edukacji młodego pokolenia przywiązuje pan dużą wagę.
Edukacja młodych mieszkańców jest jednym z priorytetów. Dzieci to przyszłość. Przeznaczane na nich pieniądze to nie wydatki, ale inwestycja. Musimy kształcić młode pokolenia, które kiedyś będą zarządzały nie tylko naszą gminą, ale i całym krajem. Tutaj nie chodzi jedynie o przyszłość dzieci, ale o przyszłość nas wszystkich. Kiedy będziemy mieć wokół siebie lepiej wykształcone i kreatywniejsze osoby, to życie będzie zdecydowanie przyjemniejsze. Postawiliśmy mocno na laboratoria edukacji cyfrowej w szkołach. Dzięki temu wprowadzenie nauczania zdalnego nie było problemem. Dysponowaliśmy odpowiednim sprzętem. Aktualnie mówi się, że np. w motoryzacji przyszłością są samochody elektryczne. Do ich produkcji potrzebni są programiści. W naszych szkołach staramy się zainteresować dzieci i młodzież nowymi technologiami. Jestem przekonany, że prędzej czy później przyniesie to efekt.

Mieszkańcy widzą, że poświęca pan uwagę każdej z miejscowości?
Staramy się, aby każda miejscowość w naszej gminie rozwijała się dynamicznie. To zasługa radnych, sołtysów i radnych sołeckich. Osoby te są stale w kontakcie z mieszkańcami i reagują na ich potrzeby. Również sami mieszkańcy mają pomysły i są aktywni. Wszystkie ich propozycje trafiają do pracowników odpowiednich jednostek gminy. Dzięki sprawnemu i skutecznemu działaniu możemy dynamicznie się rozwijać w każdej płaszczyźnie. Oczywiście każda z miejscowości ma inne atuty. Wynika to choćby z ukształtowania terenu i lokalizacji.

Niedawno gmina Skrzyszów otrzymała blisko 10 mln zł z rządowego programu „Polski Ład”. Pieniądze zostaną przeznaczone na jedno zadanie.
Dzięki otrzymanemu wsparciu wybudujemy halę sportową w Szynwałdzie. Szkoła podstawowa ma do swojej dyspozycji salę gimnastyczną, ale jest ona z lat 80. i odstaje od panujących obecnie standardów. Nowa hala połączona będzie przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły. Obiekt posiadać będzie salę gimnastyczną o wymiarach 55 m x 27 m z trybunami na ok. 400 stałych miejsc siedzących oraz areną z boiskami do piłki ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki. Dodatkowo do dyspozycji użytkowników zostaną wybudowane m.in. po dwie szatnie dla chłopców i dziewcząt z wydzieloną częścią wspólną, z natryskami oraz sanitariatami przy szatniach, pokój nauczycieli, pomieszczenie na sprzęt sportowy, mała sala fitness oraz dwie sale lekcyjne mieszczące po 30 uczniów. Dla osób z niepełnosprawnościami zainstalowana zostanie winda. Hale sportowe w naszej gminie użytkowane są przez mieszkańców do późnych godzin wieczornych, również w soboty i niedziele. Szynwałd był ostatnią miejscowością, która nie posiadała odpowiedniej klasy obiektu. Mam nadzieję, że po zrealizowaniu zadania odciąży ona inne oblegane hale w pozostałych miejscowościach. Tego typu inwestycje niosą za sobą przede wszystkim działania prozdrowotne, ale także prospołeczne. W trakcie pandemii kontakty międzyludzkie zostały ograniczone i trzeba mocno pracować nad odbudowaniem ich na nowo.

Plany na 2022 rok ma pan ambitne?
Ze wstępnych ustaleń wynika, że w przyszłym roku, tylko na starcie, będziemy dysponować 12 mln zł na inwestycje. Nie ukrywam, że jest to dobra kwota, ale może być jeszcze lepiej. Na pewno skupimy się na rozbudowie sieci wodociągowej. Otrzymaliśmy na ten cel 3,5 mln zł dofinansowania. Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych w tym zakresie inwestycji, temat kanalizacji i wodociągów powinien być zamknięty. W dalszym ciągu skupiamy się nad rozbudową infrastruktury drogowej i chodnikowej. Chcemy wybudować ścieżkę wokół zbiornika retencyjnego w Skrzyszowie. Nadal inwestować będziemy w centra sportu. Na Świniogórze planujemy wybudować centrum rekreacyjne związane z pszczelarstwem. Powstanie tężnia solankowa, wieża widokowa, parking i zaplecze gastronomiczne. Dawna szkoła zmieni się w ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy. Cały kompleks będzie związany z edukacją i promocją pszczelarstwa i jego produktów. Być może powstanie rzecz na wzór „Miodnego Szlaku”, tyle że skupimy się na obszarze gminnym. Nie rezygnujemy ze wspierania systemu edukacji. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę mieszkańców na tematy związane z ekologią, m.in. na odnawialne źródła energii. Liczymy, że uda się przebudować skrzyżowanie w Ładnej, a także rozpocząć rozmowy z gminą Ryglice na temat budowy drogi równoległej do drogi Skrzyszów-Ryglice-Ołpiny. Myślimy nad wprowadzeniem dodatkowych e-usług.

A co z opłatami za śmieci?
Opłaty systematycznie rosną. Nie ukrywam, że jest to problem. W przypadku gminy Skrzyszów nie są one ani najwyższe, ani też najniższe w regionie. Trzeba pamiętać, że ilość odpadów jest duża. To generuje koszty. Nie ma jednak u nas żadnych limitów dotyczących odbioru. Wszystkie odpady odbieramy sprzed domów. PSZOK otwarty jest dwa razy w tygodniu. Odpady zmieszane wywożone są co dwa tygodnie, natomiast odpady segregowane raz w miesiącu. Mogę zapewnić, że w najbliższym roku nie planujemy żadnych podwyżek podatków. W ten sposób chcemy pomóc mieszkańcom w bieżących wydatkach w czasach nowej ekonomii.

Ten rok po raz pierwszy zakończycie w dość wyjątkowy sposób.
Zgadza się. W niedzielę, 19 grudnia, na parkingu przed szkołą w Skrzyszowie odbędzie się po raz pierwszy jarmark bożonarodzeniowy. Pojawią się wypieki świąteczne, zupa grzybowa, barszcz, paszteciki oraz wiele innych smakołyków przygotowanych przez KGW i stowarzyszenia z terenu gminy. Będzie można coś kupić na święta do domu, ale też i degustować bezpłatnie na miejscu. Nie zabraknie św. Mikołaja, który dzieciom uczestniczącym w imprezie przyniesie symboliczny prezent. W programie znajdzie się wspólne śpiewanie kolęd. Wydarzeniu towarzyszyć będą iluminacje świetlne. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które będą chciały poczuć świąteczny klimat i spędzić czas we wspólnym gronie.

Autor: Sebastian Czapliński/ TEMI.pl

*Tekst ukazał się na łamach tarnowskiego tygodnika TEMI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.