konsultacje

W Tuchowie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii rozwoju Gminy Tuchów z perspektywą do roku 2030”. Mieszkańcy, a także prywatni przedsiębiorcy mieli możliwość wypowiedzieć się na temat inwestycji, które w najbliższych latach powinny mieć miejsce w przypadku podtarnowskiej gminy.Czytaj więcej