śmieci

Dzisiaj chciałbym krótko omówić temat systematycznie rosnących opłat za śmieci… Ja, Ty, Wy… Wszyscy płacimy coraz więcej za odbiór odpadów. Dlaczego tak się dzieje? Bo władze tłumaczą nam, że produkujemy coraz więcej śmieci, więc musimy odpowiednio dużo płacić za ich gospodarowanie.Czytaj więcej

W 2020 r. w Unii Europejskiej zmarnowano 127 kg żywności w przeliczeniu na jednego mieszkańca, z tego najwięcej, bo aż 70 kg jedzenia zamieniło się w śmieci w gospodarstwach domowych, najmniej – w restauracjach i handlu detalicznym – podał Eurostat.Czytaj więcej

Z różnych rejonów kraju dochodzą niepokojące sygnały, które mówią o tym, że w tym roku, z uwagi na bardzo wysokie ceny węgla i drewna Polacy mogą palić w domowych piecach… śmieci. Świadczyć ma o tym m.in. coraz mniejsza liczba odbieranych odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców poszczególnych miejscowości.Czytaj więcej

Mieszkańcy Osiedla Zielonego w Tarnowie skarżą się na lokalizację pojemników na bioodpady. Według nich ulokowanie ich tuż przy wejściu do bloków mieszkalnych powoduje, że odór przedostaje się bezpośrednio do ich mieszkań przez okna.Czytaj więcej

Władze gminy Brzesko zanotowały w ostatnim roku spory wzrost tonażu zużytych opon zbieranych na nielegalnych wysypiskach, w lasach oraz w pobliżu dróg.Czytaj więcej

Wiele wskazuje na to, że osoby, które pod swój dach zdecydowały się przyjąć uchodźców z Ukrainy, będą zmuszone zapłacić więcej za gospodarowanie odpadami.Czytaj więcej

Władze gminy Tarnów do końca ubiegłego roku wysłały blisko 1700 upomnień na kwotę ponad 600 tysięcy złotych do mieszkańców, którzy zalegają z opłatami za odbiór odpadów. Z podobnym problemem zmagają się także włodarze innych gmin w naszym regionie.Czytaj więcej

Mieszkańcy Jodłówki Tuchowskiej w gminie Tuchów skarżą się na śmieci, które systematycznie wyrzucane są do lasu sąsiadującego z parafialnym cmentarzem. Za taki stan rzeczy obarczają innych mieszkańców swojej miejscowości, twierdząc, że tym nie chce się wyrzucać śmieci do dwóch kontenerów znajdujących się przed wejściem na cmentarz.Czytaj więcej

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela zaproponował włodarzom dziesięciu gmin współpracę w zakresie gospodarki komunalnej. Zadaniem powołanej międzygminnej, aglomeracyjnej struktury, byłaby wspólna gospodarka odpadami.Czytaj więcej

W ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miejskiego w Radłowie przeprowadzili na terenie tamtejszej gminy kontrolę, która wykazała w wielu miejscach dzikie składowiska opon, plastików, części samochodowych, czy gruzów.Czytaj więcej

Głównym tematem ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie była proponowana przez prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę podwyżka opłat za śmieci. Ostatecznie opłaty za wywóz śmieci nie wzrosną, ponieważ większość radnych odrzuciła propozycję prezydenta, którego celem było, aby stawkę 24 złotych podnieść do 29 złotych od osoby.Czytaj więcej

W Tuchowie jeszcze przed końcem roku władze gminy podniosły opłaty za wywóz odpadów. Podwyżka nie jest mała, bo cena wzrosła aż o 50 proc. Mieszkańcy nie ukrywają swojego oburzenia takim obrotem spraw i w formie protestu sporządzili specjalną petycję, którą podpisało już ponad 500 osób. Wiele wskazuje jednak na to,Czytaj więcej

Radni gminy Szerzyny nie zgodzili się na podwyżkę opłat za wywóz śmieci zaproponowaną przez wójta, co według włodarza tamtejszej gminy może skutkować wysoką dopłatą z gminnej kasy.Czytaj więcej

Na jednym z portali społecznościowych mieszkańcy Tuchowa umieścili skany przygotowanego projektu uchwały, w którym burmistrz proponuje, aby tamtejsi radni uchwalili podwyżkę za odbiór odpadów z gospodarstw domowych.Czytaj więcej

Mieszkańcy gminy Wojnicz nie mogą uwierzyć w ceny za wywóz śmieci, jakie ustalili radni podczas ostatniej sesji.Czytaj więcej